Kiralık Lens ve Ekipmanları

 • 1200

  1 gün
 • 2880

  3 gün
 • 5880

  1 Hafta
 • 1100

  1 gün
 • 2650

  3 gün
 • 5400

  1 Hafta
 • 1100

  1 gün
 • 2650

  3 gün
 • 5400

  1 Hafta
 • 1100

  1 gün
 • 2650

  3 gün
 • 5400

  1 Hafta
 • 1100

  1 gün
 • 2650

  3 gün
 • 5400

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2160

  3 gün
 • 4410

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 9000

  1 gün
 • 0

  3 gün
 • 0

  1 Hafta
 • 4000

  1 gün
 • 9600

  3 gün
 • 19600

  1 Hafta
 • 3500

  1 gün
 • 8400

  3 gün
 • 17150

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2150

  3 gün
 • 4400

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 800

  1 gün
 • 1900

  3 gün
 • 3900

  1 Hafta
 • 600

  1 gün
 • 1450

  3 gün
 • 2950

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2150

  3 gün
 • 4400

  1 Hafta
 • 500

  1 gün
 • 1200

  3 gün
 • 2450

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2150

  3 gün
 • 4400

  1 Hafta
 • 800

  1 gün
 • 1900

  3 gün
 • 3900

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2150

  3 gün
 • 4400

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 2400

  1 gün
 • 5760

  3 gün
 • 11760

  1 Hafta
 • 225

  1 gün
 • 540

  3 gün
 • 1100

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 800

  1 gün
 • 1920

  3 gün
 • 3920

  1 Hafta
 • 250

  1 gün
 • 600

  3 gün
 • 1220

  1 Hafta
 • 250

  1 gün
 • 600

  3 gün
 • 1220

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2160

  3 gün
 • 4410

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2160

  3 gün
 • 4410

  1 Hafta
 • 800

  1 gün
 • 1920

  3 gün
 • 3920

  1 Hafta
 • 4000

  1 gün
 • 9600

  3 gün
 • 19600

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2160

  3 gün
 • 4410

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 500

  1 gün
 • 1200

  3 gün
 • 2450

  1 Hafta
 • 2200

  1 gün
 • 5280

  3 gün
 • 10780

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2150

  3 gün
 • 4400

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2150

  3 gün
 • 4400

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 4000

  1 gün
 • 9600

  3 gün
 • 19600

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 1100

  1 gün
 • 2650

  3 gün
 • 5400

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2160

  3 gün
 • 4410

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 1100

  1 gün
 • 2640

  3 gün
 • 5390

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 600

  1 gün
 • 1450

  3 gün
 • 2950

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2160

  3 gün
 • 4410

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 800

  1 gün
 • 1920

  3 gün
 • 3920

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 600

  1 gün
 • 1450

  3 gün
 • 2950

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 1250

  1 gün
 • 3000

  3 gün
 • 6120

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 850

  1 gün
 • 2040

  3 gün
 • 4160

  1 Hafta
 • 5000

  1 gün
 • 12000

  3 gün
 • 24500

  1 Hafta
 • 5500

  1 gün
 • 13200

  3 gün
 • 26950

  1 Hafta
 • 4000

  1 gün
 • 9600

  3 gün
 • 19600

  1 Hafta
 • 1900

  1 gün
 • 4560

  3 gün
 • 9310

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 650

  1 gün
 • 1560

  3 gün
 • 3180

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 1600

  1 gün
 • 3840

  3 gün
 • 7840

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 5000

  1 gün
 • 12000

  3 gün
 • 24500

  1 Hafta
 • 5500

  1 gün
 • 13200

  3 gün
 • 26950

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 650

  1 gün
 • 1560

  3 gün
 • 3180

  1 Hafta
 • 650

  1 gün
 • 1560

  3 gün
 • 3180

  1 Hafta
 • 650

  1 gün
 • 1560

  3 gün
 • 3180

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 650

  1 gün
 • 1560

  3 gün
 • 3180

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 700

  1 gün
 • 1680

  3 gün
 • 3430

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 1000

  1 gün
 • 2400

  3 gün
 • 4900

  1 Hafta
 • 1300

  1 gün
 • 3120

  3 gün
 • 6370

  1 Hafta
 • 900

  1 gün
 • 2160

  3 gün
 • 4410

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 350

  1 gün
 • 840

  3 gün
 • 1710

  1 Hafta
 • 300

  1 gün
 • 720

  3 gün
 • 1470

  1 Hafta
 • 350

  1 gün
 • 840

  3 gün
 • 1710

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 750

  1 gün
 • 1800

  3 gün
 • 3670

  1 Hafta
 • 1100

  1 gün
 • 2640

  3 gün
 • 5390

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta
 • 400

  1 gün
 • 960

  3 gün
 • 1960

  1 Hafta

Lensler

Lensler fotoğraf makinelerinin görüntü kalitesini arttırmaktadır. Fotoğraf makinelerinin en önemli aparatı lenslerdir. Lenslerin diğer adı objektifler olarak geçmektedir. Hem fotoğraf makinesinin kaliteleşmesinde hem de fotoğrafın bulanıklaşması, kaliteleşmesi ve netliğinde büyük rol oynarlar. Kiralık Kameracım olarak sizlere farklı markalardaki farklı lens modelleri ile birçok çeşit kiralık lens sunmaktadır.

Lens Mountları

Fotoğraf makineleri ve sinema kameraları önlerinde yer alan lens mount göstergeleriyle makinenizin hangi lens ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Kameranızda lens serbest bırakma düğmesine basarak lensi saat yönünün tersine çevirdiğiniz zaman lensiniz çıkmaktadır. Kiralık Kameracım sizlere Canon lensleri CANON EF mount ve CANON RF mount olarak sunar. Sony ise E mount olarak sunulur. Micro Four Third MFT mount, Fujifilm X mount, ARRI PL mount ve Leica L mount olarak lens yuvaları kiralamaları sağlayabilirsiniz.

Lens Markaları

Kiralık Kameracım sizlere çok sayıda lens markası kiralama hizmeti sunmaktadır. En fazla seçeneğimiz Sigma marka lenslerde olmakla beraber, Kiralık Kameracım firmamızda Canon, Sony, Carl Zeiss lenslerimiz de bulunmaktadır. Fujifilm, Venus Optics, SLR Magic, Sirui, Olympus, Panasonic, Tamron ve Tokina olarak geniş bir yelpazeyle lens kiralama hizmeti vermekteyiz.

Call Button
Whatsapp Button